POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat forma part de les Condicions Generals que regeixen la web www.artisangallery.es (en endavant, la Web).

D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i de conformitat amb el que preveuen els articles 13 i 14 del Reglament UE 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades, mitjançant la present Política de Privacitat, l'Usuari queda informat del següent:

Qui és el responsable del tractament del tractament de les dades?

Totes les dades facilitades pels Usuaris en els diferents formularis, sol·licituds d'informació, inscripció a newsletters, per posar-nos en contacte amb tu o bé facilitar-nos el teu Curriculum que es troben en www.artisangallery.es/ seran incorporades i tractades, tant a través de mitjans telemàtics, informàtics i no automatitzats, sent el responsable d'aquests tractaments:

JD ARTISAN, S.L.

Carrer Erial de l'Àvia, 2 - 2d, 28052, MADRID

CIF: B44617975

Dofno: + 34 624.273.961

email: contacto@artisangallery.es

 

Qui pot facilitar-nos dades?

L'accés dels Usuaris a la pàgina web www.artisangallery.es pot implicar el tractament de dades de caràcter personal. En accedir a la nostra pàgina, manifestes que ets major d'edat i que totes les dades que ens facilitis, bé siguin obligatòries per prestar-te el servei o informació o bé dades addicionals que completen la teva informació i sol·licitud, són veraces i correctes. Aquestes dades ens les proporciones voluntàriament.

Per a determinats tractaments de dades et sol·licitarem que ens atorguis el teu consentiment i  per a determinades finalitats, et sol·licitarem la teva autorització a través de l'activació de les caselles de validació específiques.

 

Quines dades recopilem?

En enviar una consulta d'informació, posar-te en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic o per telèfon, que responguem a les teves sol·licituds, ens enviïs la teva candidatura espontània d'ocupació, contractis els nostres serveis, podem sol·licitar-li que ens facilitis una sèrie de dades i informació personal tal com el teu nom, cognoms, adreça, email, telèfon contacte, entre d'altres.

 

Com es fa servir la informació i dades que ens facilites?

JD ARTISAN, S.L. farà servir la informació que  ens proporciones per a les següents finalitats:

 

- Tractament de dades d'usuari per respondre a les teves sol·licituds d'informació.

Tractarem les teves dades per respondre a les teves sol·licituds d'informació i posar-nos en contacte amb els nostres productes i serveis, fer-ne un seguiment.

La base que legitima aquest tractament és el teu consentiment.

Les teves dades seran conservades mentre es mantingui vigent el consentiment; una vegada produïda la teva baixa voluntària, seran bloquejats per un termini de 2 anys, sent posteriorment eliminats.

 

- Tractament de dades per a contractació de serveis JD ARTISAN, S.L..

Tractarem les seves dades, amb el teu consentiment exprés, per a la tramitació i contractació de productes i serveis de JD ARTISAN, S.L., així com la prestació dels nostres serveis.

La base que legitima el tractament és el teu consentiment; les teves dades seran conservades, un cop finalitzades els serveis contractats, per un termini mínim de 2 anys;   posteriorment, previ procés de dissociació,  la informació sobre serveis prestats serà tractada a efectes estadístics.

 

- Tractament de dades per a comunicacions de productes i serveis de JD ARTISAN, S.L..

Tractarem les seves dades, amb el teu consentiment exprés, per remetre't comunicacions de productes i serveis de JD ARTISAN, S.L..

La base que legitima el tractament és el teu consentiment; en qualsevol moment podràs donar-te de baixa seguint les instruccions que apareixen al final de totes les comunicacions electròniques o sol·licitant-ho per escrit, com es descriu en l'apartat Drets.

 

-Tractament de dades CV de candidats.

Tractarem les teves dades, amb el teu consentiment exprés, per a finalitats de participació en processos de selecció de personal realitzats per JD ARTISAN, S.L.. El consentiment és atorgat directament pel candidat en remetre les seves dades i Curriculum Vitae a l' adreça contacto@artisangallery.es.

La base que legitima el tractament és el teu consentiment; en qualsevol moment podrà revocar aquest consentiment.

 

- Contactes de la www.artisangallery.es o del correu electrònic.

Tractarem les dades identificatives i de contacte que l'usuari proporcioni en posar-se en contacte amb JD ARTISAN, S.L. mitjançant correu electrònic o telefònicament, així com altres dades que l'usuari inclogui. Les dades seran tractades amb les finalitat següents:

         Contestar consultes, sol·licituds o peticions.

        Donar-li d'alta i registrar-te com a Usuari.

         Gestionar el servei sol·licitat, contestar sol·licituds, o tramitar peticions.

         Informació per mitjans electrònics, que versin sobre una sol·licitud.

        Realitzar anàlisis i millores al Web, sobre els  serveis de JD ARTISAN, S.L..

        Informació comercial per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.

 

El nostre formulari de contacte compta amb el símbol * en els camps obligatoris. Si no es faciliten aquests camps, no ens serà possible contestar a la petició i per tant,  no es permetrà l' enviament del formulari.

La base que legitima el tractament és el teu consentiment, que podrà ser revocat en qualsevol moment.

 

- Contactes de Xarxes Socials.

Les dades personals disponibles en els perfils de RRSS, així com aquelles que l' usuari proporcioni al Responsable en contactar amb el mitjançant aquesta via, seran tractades amb la finalitat de:

         Contestar a consultes, sol·licituds o peticions.

         Gestionar el servei sol·licitat, contestar a la sol·licitud, o tramitar una petició.

         Establir una relació usuari-responsable, i crear una comunitat de seguidors.

 

En aquest cas el tractament, es basa en l' acceptació d' una relació contractual en l' entorn de la xarxa social que correspongui i conforme a les seves polítiques de Privacitat, per la qual cosa és recomanable que l' usuari consulti les mateixes.

 

JD ARTISAN, S.L. únicament podrà consultar o donar de baixa les dades de forma restringida en tenir un perfil específic. Aquests seran tractats tant de temps com l' usuari ho permeti mitjançant les diferents interaccions que cada RRSS permeti. Qualsevol rectificació de les dades o restricció d' informació o de publicacions, l' usuari l' ha de realitzar a través de la configuració del seu perfil a la pròpia xarxa social.

 

- Tractament de dades de clients i proveïdors.

Tractarem les dades identificatives, de contacte i de facturació, així com totes les dades del client/proveïdor estrictament necessàries per al correcte desenvolupament de la relació contractual, amb les següents finalitats:

        Elaboració del pressupost i seguiment del mateix mitjançant comunicacions entre les parts

        Si realitza una ordre dels nostres productes i serveis, o si proporciona serveis a JD ARTISAN, S.L., als nostres empleats, clients o socis com a proveïdor, processarem la informació personal amb l'objectiu de completar les transaccions pertinents, així com d'administrar-les (per exemple, mitjançant l'enviament de factures i la formalització de pagaments o el lliurament del producte o prestació del servei), i gestionar correctament el producte o servei sol·licitat.

         Informació per mitjans electrònics, per al correcte desenvolupament de la relació contractual o que puguin guardar relació amb el producte/servei objecte de la mateixa, en base a l'interès legítim del responsable.

         Facturació i declaració dels impostos oportuns. Les dades bancàries seran utilitzades per a l'execució del servei  sol·licitat, com pugui ser el pagament/cobrament d'un producte/servei.

         Gestions de control i recobro.

 

La base legal és l' execució o desenvolupament d' una relació contractual, o en el seu defecte el consentiment en contactar amb nosaltres o oferir-nos productes. En cas de no proporcionar alguna de les dades necessàries per al correcte desenvolupament del contracte, no podrem procedir a la prestació del servei demanat.

 

Incloem dades personals de terceres persones?

No, com a norma general només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si s' aferessin dades de tercers, s' haurà amb caràcter previ, informar i demanar el seu consentiment a les esmentses persones, o en cas contrari JD ARTISAN, S.L. quedarà exempt de qualsevol responsabilitat per l' incompliment d' aquest requisit.

 

I dades de menors?

No tractem dades de menors de 14 anys. Per tant, abstingui's de facilitar-los si no té aquesta edat o, si s'escau, de facilitar dades de tercers que no tinguin l'esmentada edat. JD ARTISAN, S.L. s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquesta previsió.

 

Com i on es comparteix la informació?

Llevat que l' usuari autoritzi a la recepció de comunicacions de productes i serveis per les Entitats que conformen el Grup  perquè puguin remetre' t informació dels productes i serveis, JD ARTISAN, S.L. t' informa, de manera expressa, que únicament comunicarà les dades a aquells organismes i ens de l' Administració Pública amb competència en la matèria d' acord amb la normativa legal vigent.

Les dades personals podran ser comunicades a encarregats del tractament necessaris per a la prestació del servei, els quals tindran signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que el del responsable.

En el cas que el Responsable realitzi transferències internacionals de dades es duran a terme sempre garantint que les empreses terceres compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat.

 

Seguretat de les teves dades

JD ARTISAN, S.L. dóna gran importància a la seguretat de tota la informació d'identificació personal. Desafortunadament, la transmissió d'informació a través d'Internet no és completament segura; per això, fem esforços i destinem recursos a millorar cada dia la nostra pàgina i que les funcionalitats que posem a la teva disposició siguin més segures.

Un cop hàgim rebut la teva informació, sobre aquestes dades hem implementat mesures de seguretat per garantir l'accés, confidencialitat, integritat i evitar qualsevol pèrdua, mal ús i/o alteració de les dades que estan sota el nostre control. Per exemple, les nostres polítiques de seguretat i privacitat són revisades periòdicament i millorades segons sigui necessari i només el personal autoritzat té accés a la informació de l'usuari.

 

Dades de navegació

JD ARTISAN, S.L. només registrarà dades anònimes pel que fa a la navegació dels usuaris, per tal d'obtenir dades estadístiques sobre data i hora d'accés al Web Site, navegació, visites, ús de funcionalitats, descàrregues, visualitzacions. A més, per tal de conèixer l'eficàcia dels banners i links que apunten al nostre lloc, identificarem també el link de procedència de la visita. Tota la informació obtinguda és completament anònima, i en cap cas podria ser utilitzada per identificar un usuari concret ni és possible associar-la amb una persona en particular, simplement ens servirà per millorar el servei que oferim als nostres usuaris.

T'informem, així mateix, que durant la navegació i visita a les pàgines de JD ARTISAN, S.L. podem utilitzar balises de seguiment i cookies, que ens permeten adequar els nostres serveis i productes  a les preferències i interessos dels usuaris i visitants. En cas de visitants de la pàgina, les dades que ens proporcionen aquestes balises de seguiment no poden ser associades a una persona concreta ni ens permeten obtenir una identificació directa de l'usuari.

 

Els teus Drets i l'accés a la informació

D'acord amb la normativa vigent, Reglament UE 679/2016, de 27 d'abril, General de Protecció de Dades i a amb la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals tens la possibilitat d'exercitar els següents drets personalíssims, acreditant de manera fefaent la teva identitat, bé a través de mitjans electrònics (en el cas de newsletters, comunicacions i correus electrònics) o bé a través de comunicació per escrit adreçada al nostre Responsable de Privacitat. Els teus drets són els següents:

·          Dret a revocar el teu consentiment i demanar-nos que no processem les teves dades.

·          Dret d'accés a la informació que disposem referent a la teva persona, amb especificació de les finalitats del tractament que realitzem i les comunicacions que hem realitzat a terceres administracions i empreses, bé per trobar-se autoritzades per llei o per ser necessàries per a la prestació del servei que ens has sol·licitat, bé per haver atorgat el teu consentiment.

·          Dret de rectificació de les teves dades, pel qual actualitzarem i posarem al dia la informació i dades que disposem segons la informació que ens facilitis.

·          Dret a la supressió de les teves dades, una complerta els terminis legals de conservació fixats per la normativa d' aplicació.

·          Dret a oposar-te que realitzem qualsevol activitat de tractament de les teves dades, a través de la revocació de la teva autorització/consentiment.

·          Dret a limitar el tractament de les teves dades, com en cas que interposis una reclamació o vulguis que conservem les teves dades per un termini superior, evitant la seva supressió.

·          Dret a la portabilitat de les teves dades, pel qual et facilitarem en un format d'arxiu de lectura comuna aquelles dades que ens has facilitat en el moment del teu registre com a usuari.

A més, t'informem que sempre podràs acudir a l'Autoritat de Control Espanyola de Protecció de Dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es) per sol·licitar la seva tutela o interposar una reclamació en relació al tractament de dades personals.

 

Responsable de Privacitat

En qualsevol moment ens podràs sol·licitar, de manera totalment gratuïta, bé per carta o a través de correu electrònic, l'exercici dels seus drets, havent d'incorporar a la seva sol·licitud fotocòpia del seu DNI/NIE/Passaport, ja que es tracta d'un dret personalíssim.

Les teves sol·licituds les hauràs d'enviar al nostre Responsable de Privacitat a la següent adreça:

JD ARTISAN, S.L.

Carrer Erial de l'Àvia, 2 - 2d, 28052, MADRID

Dofno: + 34 624.273.961

email: contacto@artisangallery.es

 

Pots dirigir-te de qualsevol forma per comunicar-te amb nosaltres.

 

Canvis en la Política de Privacitat

De cop podrem modificar o adaptar la nostra Política de Privacitat i Tractament de dades de Caràcter Personal. Les modificacions seran comunicades als nostres usuaris.